Aktualności

Projekt „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” dla mieszkańców Bielska-Białej... !!!

 W ramach Projektu można otrzymać dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowanych (netto) koniecznych do poniesienia na instalacje odnawialnych źródeł energii, ale nie więcej niż:
 • 28.500 zł netto na dowolną pompę ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody, bądź tylko ogrzewania,
 • 7.125 zł netto na pompę ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej,
 • 9.500 zł netto na kolektory słoneczne,
 • 14.250 zł netto na fotowoltaikę.
Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym – jego koszty pokrywa Grantobiorca.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Projektu - link poniżej…

Projekt „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” dla mieszkańców Bielska-Białej...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies